Výhody vymáhania pohľadávok u nás

Dôvody, prečo nechať vymáhanie pohľadávok na nás:

Vymáhanie súhlas Pri vymáhaní pohľadávok neplatíte žiadne zálohy vopred. Viac o zastupovaní si prečítajte tu: Vymáhanie pohľadávok.

Vymáhanie súhlas Pri vymáhaní pohľadávok Vás zastupuje výlučne advokát a nie iba pracovník vymáhačskej spoločnosti.

Vymáhanie súhlas Vymáhanie pohľadávok zabezpečujeme razantne a bez zbytočných prieťahov. Uprednostňujeme mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Vymáhanie súhlas S vymáhaním pohľadávky začneme najneskôr do 48 hodín obdržaní potrebných dokladov.

Vymáhanie súhlas Náš spôsob vymáhania pohľadávok je vysoko profesionálny a účinný a kladieme dôraz na záujmy klientov. Väčšina našich klientov sa stane stálymi klientmi, ktorí následne získavajú v našej advokátskej kancelárii právne poradenstvo aj v iných oblastiach práva.

Vymáhanie súhlas Ako advokáti dokážeme lepšie posúdiť vymožiteľnosť pohľadávky. S nami Vám pohľadávka neprepadne. Právne posúdenie vymožiteľnosti Vám poskytneme zadarmo.

Vymáhanie súhlas O stave vymáhanej pohľadávky Vás pravidelne informujeme cez online aplikáciu. Kedykoľvek si môžete overiť stav svojej pohľadávky.

Vymáhanie súhlas Pri vymáhaní pohľadávok nezabúdame na úroky z omeškania a dohodnuté zmluvné pokuty.

Vymáhanie súhlas Pomôžeme Vám prípadne i pri predaji pohľadávky.

Zákony:
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Civilný sporový poriadok

Máte otázku? Opýtajte sa odborníka...


VYMÁHANIE pohľadávok,
JUDr. Ficek