Vymáhanie pohľadávok - užitočné odkazy

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok Vám poskytujeme užitočné odkazy, ktoré môžete využiť.


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oficiálna stránka Ministerstva spravodlivosti a zonam právnych predpisov SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oficiálna stránka Ministerstva vnútra SR.

Ústavný súd Slovenskej republiky
Oficiálna stránka Ústavného súdu SR.

Živnostenský register
Zoznam živnostníkov zapísaných v Živnostenskom registri.

Obchodný register
Obchodné spoločnosti.

Európsky súd pre ľudské práva
Oficiálna stránka Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Zbierka zákonov
Právne predpisy v Slovenskej republike.

Katastrálny portál
Nnehnuteľnosti v Slovenskej republike

Exekútorská komora Slovenskej republiky
Zoznam exekútorov v Slovenskej republike.

Notárska komora Slovenskej republiky
Zoznam notárov v Slovenskej republike.

Právny informačný portál v ČR
Na tejto stránke sa nachádza zoznam právnych predpisov Českej republiky.


Zákony:
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Občiansky súdny poriadok
Trestný zákon
Trestný poriadok
Vyhláška o odmenách advokátov


VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek