Vymáhanie pre občanov

Vymáhame pohľadávky aj pre občanov (fyzické osoby).

Dlžník nekomunikuje alebo odďaľuje zaplatenie dlhu? Vidíme to často. Počuli sme už veľké množstvo výhovoriek, prečo nemôže zaplatiť alebo dokonca sa dlžník vyhráža.
Vieme si s tým poradiť.
Prečo my? Prečo nechať vymáhanie na nás?

Vymáhame pohľadávky na základe:
- zmlúv (zmluva o pôžičke, o úvere, nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a iné)
- bezdôvodného obohatenia (v prípade, ak sa dlžník bezdôvodne obohatil na úkor veriteľa)
- spôsobenej škody,
- ublížení na zdraví,
- výživného (povinnosti platiť výživné)
- iné (v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky)

Pred vymáhaním pohľadávky zhodnotíme právne možnosti vymáhania. Doklady z právnej stránky posudzujeme zadarmo.
O stave vymáhanej pohľadávky každého klienta pravidelne informujeme cez prehľadný online systém, ktorý je pre klienta prístupný 24 hodín denne.

Zákony:
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Civilný sporový poriadokMáte otázku? Opýtajte sa odborníka..

VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek