Vymáhanie pohľadávok - tlačivá a vzory dokumentov

Nižšie uvádzame potrebné vzory a tlačivá súvisiace s vymáhaním pohľadávok.
Aplikácie na nižšie uvedených stránkach umožňujú vytovriť si a stiahnuť potrebný dokument:

Vzor Zmluvy o pôžičke (online, zadarmo na stiahnutie).
Na tejto stráne si môžete vypracovať a stiahnuť zadarmo Zmluvu o pôžičke. Zmluva o pôžičke je vypracovaná v súlade so zákonom a je vždy aktualizovaná. Máte tak istotu správnosti a úplnosti zmluvy.

Vzor Uznania dlhu (online, zadarmo na stiahnutie).
Uznanie dlhu zakladá právnu domnienku existencie dlhu. Táto stránka vám pomôže vypracovať a stiahnuť (zadarmo) uznanie dlhu v zmysle Občianskeho zákonníka. Uznanie dlhu musí obsahovť najmä dôvod vzniku dlhu a výšku dlhu. Rovnako ako zmluva o pôžičke vzory uznania dlhu na tejto stránke sú pravidelne aktualizované.

Vzor Uznania záväzku (online, zadarmo na stiahnutie).
Uznanie záväzku upravuje Obchodný zákonník (č. 513/1991 Zb.). Uznanie záväzku, podobne ako uznanie dlhu zakladá právnu domnienku existencie dlhu. Dôkazné bremeno podobne ako pri uznaní dlhu sa prenáša na dlžníka. Veriteľovi tak uznanie záväzku poskytne potrebnú pomoc a zjednoduší mu dokazovanie v prípadnom súdnom konaní.

Vzor vlastnej zmenky bez protestu (online, zadarmo na stiahnutie).
Zmenka môže pôsobiť ako zabezpečovací inštitút a zjednodušuje veriteľovi domôcť sa svojho práva v zrýchlenom procese.


Máte otázku? Opýtajte sa odborníka..


VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek