Vymáhanie zmenky

Máte v rukách zmenku a neviete čo s ňou. Pomôžeme Vám s ňou.

Vymáhanie zmenky sa odlišuje od klasického vymáhania pohľadávok. V minulosti do 01.07.2016 platilo, že na základe zmenky po spísaní návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu súd vydal tzv. zmenkový platobný rozkaz. To sa však zmenilo.

Výhodou vymáhania zmenky oproti vymáhaniu iných pohľadávok je v tom, že pri zmenke nie je dôležité ako vznikla zmenka (kauza). Pri vymáhaní zmenky budeme od dlžníka požadovať:

1. zmenkovú sumu, pokiaľ nebola zmenka prijatá alebo zaplatená, s úrokmi, ak boli dojednané;
2. šesťpercentné úroky odo dňa zročnosti;
3. trovy protestu a podaných správ, ako aj ostatné trovy;
4. odmenu vo výške jednej tretiny percenta zmenkovej sumy alebo v menšej dohodnutej výške.

Niekedy sa stáva, že dlžník pri uzatváraní zmluvy o pôžičke svojho veriteľa uviedol do omylu v otázke splnenia dlhu. V tomto prípade môže mať konanie dlžníka charakter trestného činu a pre úspešnosť vymoženia pohľadávky bude nutné podať aj trestné oznámenie. V tomto prípade klientom pomáhame aj s podaním trestného oznámenia v súlade s trestným poriadkom.
Zmenkový a šekový zákon
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Civilný sporový poriadokMáte otázku? Opýtajte sa odborníka..


VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek