Náš tím

Barbora Ficeková
Barbora Ficeková
advokátka - partner
02/381 04 750
advokat@ficek.sk

Barbora Ficeková

Prax vo vymáhaní pohľadávok: 17 rokov (14 rokov ako advokátka)


Advokát a partner v advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ


Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
V advokácii začínala Barbora už počas štúdií na VŠ (od r. 2003)
Advokát a partner v Advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ (od 2010) Rozhodca v rozhodcovskom konaní (od 2014)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2001-2006 - titul Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2008 - titul JUDr.)HOSPODÁRSKE NOVINY: Klienti manželov v práci ocenia