Náš tím

Boris Gál
Boris Gál
právnik
0918 394 951
boris.gal@ficek.sk

Boris Gál

Boris je členom advokátskej kancelárie FICEK & FICEKOVÁ a pôsobí v kancelárii v Bratislave.

Boris je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, titul magister získal v roku 2013 a titul JUDr. získal v roku 2015.

V advokátskej kancelárii FICEK A FICEKOVÁ začal pracovať od roku 2013.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk


Hlavné oblasti praxe (v súvislosti s vymáhaním pohľadávok)

Obchodné právo
Právo obchodných spoločností
Konkurz a reštrukturalizácia
Občianske právo

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
Odborná stáž na Okresnej prokuratúre v Nitre (2012)
Rozhodca v rozhodcovskom konaní (od r. 2015)
Advokátska kancelária FICEK a FICEKOVÁ (2013 - súčasnosť)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.), Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul JUDr.)