Náš tím

Pavol Dudík
Pavol Dudík
právnik
0915 498 500
pavol.dudik@ficek.sk

Pavol Dudík

Pavol je členom advokátskej kancelárie FICEK & FICEKOVÁ a pôsobí v kancelárii v Bratislave.

Pavol je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, titul magister získal v roku 2015.

V advokátskej kancelárii FICEK A FICEKOVÁ začal pracovať od roku 2015.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazykHlavné oblasti praxe (v súvislosti s vymáhaním pohľadávok)

Rodinné právo
Občianske právo

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
Rozhodca na Rozhodcovskom súde Bratislava (od r. 2015)
Advokátska kancelária FICEK a FICEKOVÁ (2015 - súčasnosť)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.)