Náš tím

Milan Ficek
Milan Ficek
advokát - líder tímu
02/381 04 750
advokat@ficek.sk

Milan Ficek

Vek: 42 rokov
Prax vo vymáhaní pohľadávok: 18 rokov (15 rokov ako advokát)

"Vymáhaniu pohľadávok sa už venujem 18 rokov. Viem, že pri vymáhaní pohľadávok neplatí na každého dlžníka to isté. To, čo niektorého dlžníka zastraší a dlh uhradí, u iného neplatí. Vždy starostlivo vyberáme spôsob ako pohľadávku vymôcť. V našej kancelárii vidíme, že za roky pôsobenia v tejto oblasti sme niekoľkonásobne zdokonalili metódy vymáhania pohľadávok a zvýšili tak percento úspešnosti. Samozrejme existujú aj pohľadávky, ktoré sú právne nevymáhateľné, pretože došlo k podvodu alebo dlžník sa stihol zbaviť všetkého majetku a uplynulo už veľa času. Avšak aj táto situácia nie je neriešiteľná. Tiež sa snažíme ako advokáti vzdelávať našich klientov v tom, ako majú zabezpečiť svoje pohľadávky, aby sa podobná situácia nezopakovala."

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
Samostatný advokát (2009-2010)
Advokát a partner v Advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ (od 2010)
Predseda rozhodcovského súdu v Bratislave (od 2014)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001-2006 - titul Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2007 - titul JUDr.)JUDr. Milan Ficek sa vyjadruje pre televíziu v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a podvodom

JUDr. Milan Ficek sa vyjadruje pre TV JOJ vo veci rozhodcovského konania a jeho výhod

HOSPODÁRSKE NOVINY: Klienti manželov v práci ocenia